Learning Circles

Assess is mede oprichter en partner van de coöperatie Learning Circles.

Learning Circles droomt in essentie van een wereld waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en experten hun expertise kunnen inzetten, over de grenzen van de  concurrentie heen. De kracht zit hem in het uitwisselen van kennis. Kennisdeling als voorwaarde tot het verwezenlijken van echte innovatie. .

Partners zijn:

  • Ad Forum,
  • Pasas Learning,
  • Pabe e,
  • Heerlijckyt van Elsmeren

Website: www.learningcircles.eu