Ilse Colaes

‘Gotta go inside back where we started back to the beginning’
‘Cause that’s where my heart is’
Living Colour, The solace of you

Sedert 2007 geniet ik elke dag het voorrecht zovele mensen te zien groeien, in hun job, in hun carrière, in hun leven, in wie ze zijn.  Zelf heb ik verschillende professionele watertjes doorzwommen voor ik besliste een andere weg in te slaan.

Humor, zelfrelativering, oplossingsgericht denken, bewust leven, vallen en opstaan, zijn voor mij kernbegrippen die sterk bepalen hoe ik als trainer en coach functioneer.  Thuis komen en zijn bij jezelf en ervoor zorgen dat anderen zich thuis voelen, dat geeft me tonnen energie.