• Waar sta jij?
  • Wat is jouw verlangen?
  • Wat remt jou?
  • Wat heb jij nodig?
  • Wat zie je… en wat níet?
  • Welke last draag jij?
  • Waar is de uitweg?
Foto: Goedele Miseur
Tijdens een opstelling komen we in groep samen met vragen, thema’s en knopen die we ervaren op verschillende vlakken in ons leven. Met behulp van de techniek van systeemopstellingen maken we dieper liggende patronen en dynamieken in een individu, relatie, groep of familie zichtbaar.

Dit doen we door de betrokken personen of items in de fysieke ruimte ‘op te stellen’. In de opstelling doe je inzichten op waarmee je los kunt komen uit aanwezige verstrikkingen en zo terug tot harmonie in de verbindingen kan komen.

Opstellingen zijn de ideale methode om vragen of situaties te exploreren, waarop de ratio geen afdoende antwoord vindt. Het gevoel ergens in vast te zitten op het vlak van relatie, kinderen, familie, gezondheid, rouw, werk, …
• Een onbestemd schuldgevoel, depressie, fysieke klachten, …
• Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet
• Moeizame verwerking van een scheiding
• Negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf
• Familiegeheimen, …

Je kan op 2 manieren deelnemen aan de workshop:

• Als vraag-aanbrenger: je wil graag zelf een vraag opstellen.
• Als deelnemer: je brengt geen eigen vraag in maar wil het graag mee maken. Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt om mee in een opstelling te gaan staan als ‘representant’. Dit is altijd volledig vrijwillig.

De ervaring leert dat deelnemen aan de opstelling van iemand anders ook leerzaam en heilzaam kan zijn voor je eigen thematiek.

Je kan bij je inschrijving al aangeven of je een vraag hebt. Wie precies wanneer aan bod komt, ontvouwt zich op de dag zelf.

Bijdrage:
€60 als deelnemer
€90 als vraagsteller

Betalen kan door overschrijving op rek. BE20 3200 3869 1956 van Assess met vermelding van ‘opstelling’ en je naam of op de dag zelf.

Begeleiding: Mieke Van den Bossche
Vaste representanten: Jeroen De Rycker en Michel Clerinx, Hanne Deleu en Arno Koch

Waar: Blommerenbos, kantoor van Assess en Intoflow

Een opstelling kan ook individueel en binnen een organisatie met een team. Meer info op vraag.