Leading to performance

Leiderschapstrainingen zijn belangrijk in onze organisatie. Want leiders kunnen een hefboom zijn in de goede en verkeerde zin. Door met de leider te werken, werk je met heel de organisatie. Eigen aan onze manier van werken is dat we werken op het snijvlak tussen individuele coaching en groepstraining.

We werken samen met een breed scala bedrijven en organisaties voor hun leiderschapstrainingen. Deze trainingen maken we op maat.
Onze focus ligt zowel op ‘taakresultaat’ als de ‘relaties’.

Herken je je in enkele van volgende ervaringen?

 • Je zegt ja, terwijl je nee denkt of voelt
 • Je life-work balance raakt uit evenwicht
 • Het lukt niet om je directie of medewerkers te overtuigen in belangrijke beslissingen
 • Je mist focus, te veel prioriteiten
 • Je voelt stress, fysieke klachten, rugpijn, hoofdpijn,…
 • Je team stelt zich afhankelijk op en neemt weinig initiatief
 • Je drang naar perfectionisme laat niet toe om de controle los te laten
 • Vergaderingen duren voort, met onvoldoende resultaat
 • Je zoekt naar het juiste evenwicht tussen afstand en nabijheid; tussen vrijheid geven en sturen.
Wil je Leiden naar resultaat?

 • Je wil je leiderschap, je eigenaarschap over je werk en leven vergroten
 • Je wil een heldere focus hebben op datgene wat je echt wil
 • Je wil werken vanuit jouw waarden en je natuurlijke autoriteit ontwikkelen
 • Je wil daadkrachtig en weloverwogen beslissingen nemen en anderen hierin meekrijgen
 • Je wil problemen structureel aanpakken en elimineren, in plaats van alleen pleisters plakken
 • Je wil transparantie en samenwerken naar resultaten.
Voor wie?

Je geeft leiding aan een team, een dienst, een organisatie en vooral aan jezelf.
Je zoekt ruimte voor je persoonlijke leervragen en leerproces en ziet de voordelen van persoonlijke coaching in combinatie met een leiderschapstraining. Dit traject biedt je de voordelen van beide leervormen: een persoonlijke leertraject versterkt door het leren in en van een groep.

Het leiderschapstraject is een reis in zelfreflectie, gericht op ‘ont-wikkeling’ van jezelf en de mensen om je heen. Het ontdekken van jezelf samen met en door anderen, zodat er minder ‘lijden’ is en meer ‘leiden’.

We maken ruimte om alle essentiële thema’s in jouw leidinggeven praktisch en op maat te aan te kaarten:

 • jouw missie en visie
 • leiderschapsstijlen
 • de manier waarop je mensen beïnvloedt, hoe je bent in interactie
 • feedback geven en ontvangen, omgaan met weerstand
 • leidinggeven aan verandering
 • preventie van burn-out

Daarbij zul je kennis maken met belangrijke beproefde concepten in leiderschap:

 • situationeel leidinggeven, input versus output leiderschap
 • appreciative inquiry,
 • exellerende teams, teamdynamieken, solution focused coachen,
 • systemische opstellingen
 • principes van lean management, waarde versus verlies werken
 • … en wat verder nodig is.
Methodiek

De ‘leervragen’ en ‘doelen’ van de deelnemers zijn het kompas van het traject. Dit traject wil vooral een omgeving zijn waar ‘me-time’ voorop staat. Even niet op de eerste plaats voor anderen er willen of moeten zijn, maar ruimte voor jezelf.

De training vertrekt vanuit de principes van ‘ervaringsgericht leren‘: individuele en groepsoefeningen, ruimte om ervaringen te delen, te leren van elkaar en met nieuw gedrag te experimenteren en kennismaken met belangrijke concepten in leiderschap.

De aanpak is holistisch om de persoonlijke groei op de verschillende niveaus te ondersteunen:

 • Concreet: praktische vaardigheden en gedrag
 • Mentaal: bewust worden van de overtuigingen die je helpen of juist blokkeren om succesvol te zijn
 • Emotioneel -fysiek: bewustwording van de signalen van je lichaam
 • Spiritueel en transpersoonlijk: zingeving, wat is mijn plek, wat heb ik hier te doen?
Begeleider: Mieke Van den Bossch
Gast-trainer: Arno Koch
Praktisch

 • Aantal: minimum 4, maximum 8 deelnemers
 • Locatie: Blommerenbos in Bonheiden, het trainingscentrum van Assess; een plaats die vertragen, verdiepen en verbinden ademt
 • Prijs: voor traject van 5 dagen € 1500 exclusief BTW, subsidie via KMO-portefeuille mogelijk
 • Data: organiseren we op vraag