Roos van Laery

Interactievragenlijst

Onderstaande test kan je meer inzicht bieden in de gedragspatronen die terugkeren in jouw relatie tot een bepaalde persoon.

Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Je dient telkens uit 2 mogelijke gedragingen 1 te kiezen die volgens jou het meest jouw gedrag typeert in deze specifieke relatie.

Je zal merken dat soms beide mogelijkheden van toepassing kunnen zijn, of soms geen van beide. Toch vragen we je in elk geval een keuze te maken, anders verliest de test zijn waarde.

Als je geen van beide antwoorden herkenbaar vindt, kies dan toch wat jij denkt dat je eerder zou doen wanneer je gespannen of geïrriteerd bent.

De test is geen evaluatie: er is geen goed of fout antwoord mogelijk. Gedrag bestempelen we ook niet als goed of slecht gedrag, maar als effectief en niet of minder effectief in een bepaalde situatie.

Perceptie van de andere

Om een volledig beeld te schetsen van de interacties in een relatie, kan je deze lijst ook laten invullen door de andere persoon.  Zo krijg je een beeld van zijn/haar perceptie van jouw gedrag in deze relatie.

Instructie voor mensen die uitgenodigd worden de vragenlijst in te vullen voor een leidinggevende, collega, vriend…          Voor het invullen van de vragenlijst kan je bovenvermelde instructies volgen, met het verschil dat het hier niet gaat over jouw gedrag, maar wel om het gedrag van de persoon die jou gevraagd heeft de vragenlijst in te vullen. Jouw perceptie van zijn/haar gedrag.