5 basisvragen

Vraag 1: Wat brengt je tot hier? Waar wil je het over hebben? Waar gaat dit over?

Nodig uit om concreet te zijn en informatie te geven over de feiten: gedrag, gevoelens, gedachten en gevolgen.In een coachend gesprek baken je het onderwerp af.
De meeste gesprekken deinen uit in de breedte, door middel van associaties. Een coachend gesprek gaat de diepte in.

Je kunt naar een probleemsituatie kijken als naar het afpellen van een ui. Door vragen te stellen kom je meer en meer tot de kern van het probleem. De uiteindelijke herformulering van het probleem kan dan heel anders zijn dan de eerste formulering.

Door je coachende vaardigheden te gebruiken, krijg je ook inzicht in het niveau waarop de medewerker belemmeringen ondervindt: context/omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, waarden, identiteit. Bateson en Dilts hebben dit mooi in kaart gebracht met hun model ‘6 logische niveaus’.  

Bron: Bateson en Dilts

Valkuil: suggesties en oplossingen geven en niet bevragen.

Vraag 2: Waar wil je naar toe?

Help de medewerker om zijn doelstellingen te concretiseren:

  • Wat wil de medewerker?
  • Is dit realistisch?
  • Wil hij er echt voor gaan?
  • Welke voordelen houdt de gewenste situatie in voor de medewerker en zijn omgeving?

Veel  mensen blijven hangen in het probleemdenken, i.p.v. zich af te vragen, wat wil ik dan eigenlijk?

Vraag door tot je een gewenste situatie krijgt die positief geformuleerd en specifiek is.

Vraag 3: Wat werkt er al? Welke stappen heeft hij reeds gezet?

Laat de coachee zichzelf evalueren, waar staat hij vandaag ten opzichte van zijn ‘gewenste’ situatie?

  • Wat heeft hij al uitgeprobeerd en wat werkt?
  • Wat weerhoudt hem om te realiseren wat hij wil?
  • Zijn het interne (overtuigingen) of externe obstakels? Binnen of buiten de controle van de coachee? Is het een kwestie van willen of kunnen?

Vraag 4: Wat is de eerste/ volgende stap ?

Als de voorgaande vragen grondig doorgenomen zijn, dan biedt zich heel vaak vanzelf al aan wat de volgende stap is. En meestal is de coachee zelf tot dit inzicht gekomen.

Vraag 5: Wie kan je daar bij helpen? Wat verwacht je van mij?

Advies geven kan, als de coachee hierom vraagt. Maak afspraken: Hoe pak je samen met de coachee de verdere opvolging aan?