Als leidinggevende zal je merken dat coaching vaak het gevolg is van een feedback-, ontwikkel-, functionerings- of evaluatiegesprek. De eerste stap in de coaching is dan vaak het einde van dit gesprek, waarbij een concrete doelstelling wordt geformuleerd en een afspraak wordt gemaakt naar de toekomst toe. Coaching kan pas ingezet worden wanneer de coachee, de medewerker in dit geval, bereid is in deze begeleiding te stappen. Wie de coach wordt, dient ook afgesproken te worden. Je hoeft dit niet zelf te doen, je kan dit ook aan een collega leidinggevende vragen of een derde inschakelen.