Onze dagelijkse interacties verlopen meestal onbewust en op ‘automatische piloot’, jij ageert en ik reageer en omgekeerd. Gelukkig is dit mogelijk. Piloten op lange afstandsvluchten zouden de eindbestemming niet halen, mochten ze constant manueel vliegen. Wanneer wordt er overgeschakeld naar manuele piloot? Bij landingen, bij turbulenties… zo ook is het soms nodig in onze menselijke interacties uit de automatismen te stappen en over te schakelen op een bewustere (lees: manuele) aansturing.

Als je je de automatische interactie-principes hebt eigengemaakt, dan is het makkelijk om je eigen gedrag aan te passen aan het gedrag dat je bijvoorbeeld wenst bij een medewerker.

Wil je dat iemand meer initiatief neemt, dan is het nodig om hier ruimte voor te creëren en zelf geen voorstellen te doen.

Wil je dat iemand volgt, dan zal je helder moeten zijn in wat je precies wilt. Dit alles steeds met inachtneming van de specifieke eigenheid van de ander.

In de volgende module bekijken we hoe we ‘weerstand’ kunnen ombuigen naar ‘samenwerking’ op basis van de principes van de interactieroos.