Weerstand heeft voor velen een negatieve connotatie. We zien het als een tegenreactie, iemand wil niet mee en ondermijnt hierdoor het algemeen belang. Weerstand is een reactie op angst en onzekerheid. Het is een manier van zelfbescherming, waarbij de ‘niet bewuste’ keuze aanvallen, verdedigen of terugtrekken is. De ‘fight-flight-freeze’ respons wanneer we in gevaar zijn. Weerstand verschijnt dan ook in deze drie vormen.

Weerstand heeft een positieve functie voor de persoon die deze vertoont. Een ‘nee’ tegen de ander is een ‘ja’ naar zichzelf. Het goede nieuws is dat weerstand een mobilisatie van energie is, niet een gebrek eraan.

Weerstand manifesteert zich als een vorm van gedrag aan de tegenkant van de roos van Leary. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren, de hiërarchische verhoudingen, de historiek enz. zal weerstand zich tonen als onder- of bovengedrag.

Weerstand heeft te maken met vermijden van een situatie en dit wordt gevoed door angst: waarvoor is iemand bang, welke bezorgdheden zijn er, wat tracht iemand te vermijden? Angst, bezorgdheid, onzekerheid, onrust zijn emoties.

Emoties zijn zonder twijfel het minst stuurbaar in communicatie. In emotie filteren we wat we horen op een andere manier en wat we zeggen is niet logisch, rationeel verwerkt. Pure instinctieve weerstand laat geen tijd om rustig en bedachtzaam te reageren. Pure weerstand komt onmiddellijk, zelfs nog voor het antwoord helemaal geformuleerd is. Daniel Goleman refereerde hiernaar toen hij in 1995 de term ‘Amygdala hijack’ lanceerde. ‘Amygdala kaping’ verwijst naar een persoonlijke emotionele reactie die onmiddellijk, overweldigend en niet in overeenstemming is met de daadwerkelijke stimuli, omdat deze een veel grotere emotionele bedreiging heeft veroorzaakt. Heel vaak zijn mensen zich niet bewust van de signalen die zij instinctmatig uitzenden wanneer zij geconfronteerd worden met een boodschap die ze liever niet horen. De snelheid van reageren duidt op een automatische niet ‘geproceste’ impuls. Inhoud, zakelijke en feitelijke argumentatie, komt niet of slechts gedeeltelijk binnen wanneer iemand in emotie verkeert.