Een team van Amerikaanse psychologen onder leiding van Dr. Timothy Leary (Harvard 1959– 1963) ontwikkelde een interactiemodel op basis van grote hoeveelheden observaties van mensen. Voor zijn model liet hij zich inspireren door een windroos. Meer dan een halve eeuw later, werkt het model nog steeds verhelderend om inzicht te krijgen in de effecten van onderlinge communicatie. Als je uitgaat van automatische actie-reactie-patronen, kunnen we elkaars gedrag voorspellen, beïnvloeden en bewuste keuzes maken. (Leary 1957, Van Dijk 2001)

De roos is opgebouwd a.d.h.v. twee assen:

de horizontale as: met als de twee uitersten polariserend (TEGEN) en verbindend (SAMEN) gedrag; de verticale as met als uitersten veel en weinig invloed,