Metacommunicatie betekent ‘communiceren over de communicatie’.

Metacommunicatie is aan te raden wanneer je voelt dat een gesprek blokkeert. Je merkt dat er geen voortgang is, argumenten worden herhaald en het gesprek loopt vast.

Hoe doe je het?

Je bespreekt wat je opvalt in de manier waarop het gesprek verloopt. Hiervoor is het nodig dat je eerst zelf mentaal afstand neemt van het gesprek (helikopterzicht) en het gespreksverloop analyseert. Nadien verwoord je je analyse van het gespreksverloop in een ‘ik-boodschap’, dus vanuit je eigen observatie. Betrek je medewerker door een open vraag te stellen of je eigen interpretaties even te checken.

Bv: in een gesprek merk je dat je medewerker geen rechtstreeks antwoord geeft op je vragen en naar jouw gevoel niet zegt wat er echt scheelt.

“Ik stel vast dat je geen antwoord geeft op de vragen over …
Ik interpreteer dit als dat er iets is wat je niet wilt delen, klopt dit? “