Aandachtspunten

  • Zo snel mogelijk na de feiten

Feedback is het meest effectief als die meteen na de feiten volgt. Hoe groter het tijdsverschil, hoe kleiner de impact. Wacht niet tot de laatste druppel de emmer doet overlopen.

  • Check of je gesprekspartner open staat voor feedback; let op non-verbaal gedrag.
  • Eerlijk

Laat het een eerlijke reactie zijn met aandacht voor je openheid over je eigen gevoelens. Niet grof, vijandig of gemeen.

  • Informatief

De feedback moet informatie bevatten die voor de ander sprekend en overtuigend is, gebaseerd op concrete waarnemingen.

  • Veranderbaar gedrag

Feedback over persoonlijkheidskenmerken als dik of dun, een storend accent, enz. heeft geen toegevoegde waarde. Je bespreekt de acties, niet de persoon.

Bouwstenen

Gedrag (wat je waarneemt)
Geef concreet aan over welke acties je feedback wil geven. Doe dit vanuit jezelf: Ik zie, ik hoor, ik merk …. (En niet gij … ”.) (zie ook waarneming en oordeel p. 45)

Gevoel
Wat doet dit met jou? Ik krijg dan het gevoel…. Ik denk dan….   

Gevolg
Wat zijn de gevolgen van dit gedrag op:

  • jezelf
  • je collega’s
  • je klanten
  • anderen

Actie
Kom tot een afspraak. Sluit steeds positief af met het oog op de toekomst.