Feedback geven betekent de ander vertellen hoe zijn verbale of non-verbale gedrag op je overkomt, met de bedoeling:

  • De ander laten weten hoe je zijn gedrag interpreteert en welke gevoelens je daarbij hebt.
  • Het gedrag eventueel te beïnvloeden of te bevestigen.
  • De relatie te verbeteren.

Non-verbale feedback

Feedback is altijd aanwezig in een relatie: in de lichaamshouding, de wijze waarop we kijken, onze gezichtsexpressie, hoe we fysiek reageren, enz. Vaak zijn we ons daarvan niet bewust.

Verbale feedback

Je kan ook expliciet verbaal uitdrukken hoe de acties van iemand bij je overkomen, wat je leuk vindt, wat je vervelend vindt.

Bij “bevestigende“ feedback prijs je het gedrag van de ander. Hiermee is de kans groot dat hij dit gedrag zal blijven vertonen. Bij “bijsturende” feedback uit je je eigen bezorgdheden met als doel hier een gesprek over op te starten over hoe jij je als leidinggevende gerustgesteld kan voelen, al dan niet door aanpassing van het gedrag.

Het Johari window

Het Johari window hieronder toont aan wat het effect is van feedback in een relatie. Als je feedback krijgt, krijg je mogelijk informatie over je blinde vlek. Zonder feedback van je omgeving word je heel kwetsbaar en heb je een grote blinde vlek. Je kan denken dat je een fantastisch leider bent, maar misschien denken je medewerkers hier wel anders over?

Wie feedback geeft, vertelt iets over zijn verborgen gebied. Je zegt namelijk niet alleen iets over het gedrag van de ander, maar vooral ook over hoe jij dit ervaart. In dat opzicht kan feedback meer zeggen over de gever dan over de ontvanger.

Door feedback te geven en te ontvangen, verkleint de blinde vlek en het verborgen gebied en wordt de vrije ruimte in een relatie groter. Je leert elkaar beter kennen, weet wat de ander belangrijk vindt, wat het effect is van je gedrag. Dit creëert vertrouwen en ontspanning in een relatie. (Saxena 2015, vrij bewerkt).