Als coach zorg je voor maximale duidelijkheid over het wat en voor maximale vrijheid over het hoe.

Dat betekent dat je de doelstellingen ofwel zelf bepaalt ofwel helpt om ze te expliciteren afhankelijk van de situatie. Laat je medewerker zo zelfstandig mogelijk een aanpak uitwerken om die doelstellingen te bereiken.

Je zorgt daarbij  voor de noodzakelijke rust en stabiliteit en tegelijk voor de nodige uitdaging.

De coach past zijn positie ten opzichte van de medewerker aan volgens de situatie en de mate van ervaring van de gecoachte medewerker, boven of naast hem. Een goed coachingproces veronderstelt een aantal basisvereisten:

 • een goede basishouding
 • de nodige basisvaardigheden
 • de nodige methodieken en/of technieken

Basishouding van de coach

 • Proactief: ziet problemen aankomen
 • Visie: weet waar hij/zij naartoe wil
 • Bereikbaar: is toegankelijk
 • Aandachtig: heeft aandacht voor persoon en taak
 • Aandachtig: let op wat niet of tussen de lijnen gezegd wordt
 • Open van geest: veroordeelt niet
 • Erkennend: toont waardering voor de prestaties
 • Betrokken: bewaakt continuïteit in de relatie
 • Consequent: doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet
 • Zelf-reflectief: leert uit ervaringen
 • Positief: geloof in het vermogen van de ander om te groeien, zich te ontwikkelen

Basisvaardigheden van de coach

 • Luistert actief en stelt verdiepende vragen
 • Is helder in het definiëren van zijn/haar visie / doelen / problemen
 • Voert gestructureerd een gesprek, met een rode draad
 • Stimuleert reflectie, geeft zelf geen oplossingen maar vraagt ze
 • Ondersteunt bij weerstand om positieve overtuigingen en perspectieven te verkennen
 • Geeft feedback en durft te confronteren
 • Vraagt feedback over het verloop van de coaching en stuurt bij
 • Kan omgaan met emoties
 • Is bewust van de eigen emoties en referentiekaders én wendt deze positief aan
 • Maakt concrete afspraken (SMART)
 • Voert voortgangscontrole uit en volgt afspraken op
 • Kan non-verbale signalen opvangen en benoemen
 • Benoemt wat er gebeurt tijdens het contact

Coaching: methodieken en technieken

In coaching bestaan verschillende stromingen en methodieken. De meeste kan je in grote lijnen herleiden tot eenzelfde basis. Het gaat telkens over het definiëren van een gewenst resultaat en het stap voor stap evolueren in deze gewenste richting, dit door middel van coachende gespreksvaardigheden. Een goede coach heeft daartoe een breed repertoire aan technieken. Afhankelijk van je eigen voorkeur(en), de vraag en je coachee, kan je een andere techniek inzetten.

Een greep uit coaching methodieken:

 • Socratisch coachen
 • Systemisch coachen
 • Co-active coachen
 • Inspirerend coachen
 • Provocatief coachen
 • Oplossingsgericht coachen, enz.

Coaching is geen therapie, de coach is geen psycholoog. In een organisatiecontext, hebben we gemerkt dat oplossingsgericht coachen als methodiek het meest praktisch en toepasbaar is, de focus ligt op wat werkt en hoe we daar meer van kunnen krijgen/vinden/bereiken.