Deelnemers vragen steeds weer: “Hoe zorg ik voor meer betrokkenheid?

Uit een enquête van Gallup in 2013 bleek dat wereldwijd slechts 13% van de werknemers zich betrokken voelt bij hun werk. 63% voelt zich niet betrokken en 24% distantieert zich actief. (S. Crabtee 2013)

In België voelt volgens dit onderzoek slechts 12% van de werknemers zich betrokken…. Dit is een heel laag cijfer. Natuurlijk roept dit vragen op als: Welke sectoren waren betrokken in dit onderzoek? Wat waren de functies van de respondenten? Wat werd er precies bevraagd? Maar ook andere onderzoeken zoals o.a. dat van SD Worx geven aan dat op vlak van betrokkenheid er werk aan de winkel is. En dit kan ik alleen maar bevestigen vanuit mijn ervaring.

Volgens onderzoek in opdracht van SD Worx, zou een sterke betrokkenheid leiden tot 13% meer productiviteit, 41% minder ziekteverzuim en 34% minder verloop. Bovendien scheppen geëngageerde werknemers een hechtere band met klanten, en komen ze ook energieker, creatiever en loyaler voor de dag.

Je kan gratis het boek met dit onderzoek en veel tips downloaden op hun website.

Het probleem is dus: Een verontrustende lage betrokkenheid van medewerkers is een breed voorkomend verschijnsel, dat tot veel negatieve effecten leidt en door velen herkend wordt.