Barrett Frank, Fry Ron, Wittockx H. (2012) Appreciative Inquiry, het basiswerk. Scriptum.

Barrett Richard (2006). De Waarden van mijn Bedrijf: Zo verander of creëer ik een organisatiecultuur. Lannoo Campus/Scriptum.

Belbin M.(1998). Teamrollen op het werk. Academic Service.

Bouwer J. (2010). Evidence Based Coaching (EBC): Uitdaging voor coaching als professie. Springer Link.

Brown Brené (2019). Durf te Leiden: De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. Levboeken, p.58 – 59.

Crabtee Steve (2013). ‘Worldwide 13% of Employees Are Engaged at Work. Gallup 8 oktober.

Fry,R.,Rubin I. & Plovnick M. (1981). Dynamicks of Groups that Execute or Manage Policy. In Payne, R. & C. Cooper (red.) Groups at Work. New York: Wiley

Hersey Paul (2000). Situationeel Leiding Geven: Een op de praktijk gericht model om flexibel te kunnen inspelen op wisselende omstandigheden. Contact.

Koch Arno (2019). Monozukuri Principles and Guidelines: The wisdom of an organization. Makigami.

Koch Arno (2019). Monozukuri Kata: Zes Sleutels voor World Class Performance. Makigami.

Kramer Jitske (2014). Deep democracy. Management Impact.

Laluox Frederic(2019). Reinventing Organizations. Lannoo Campus, Het Eerste Huis, p. 14.

Leary T. (1957) Interpersonal Diagnosis of Personality: A Functional Theory and Methodology. The Ronald Press Co., New York.

Lencioni Patrick (2018). De Beslissende Voorsprong: Een gezonde organisatie als basis voor duurzaam succes. Business Contact.

Marichal Koen, Wouters Karen (2019). Naar gedeeld leiderschap: Van oud naar nieuw leidinggeven. Pelckmans Pro. p. 79-80.

Ofman D. Daniel (1996). Bezieling en Kwaliteit in Organisaties. Servire Uitgevers Bv.

Overheid Vlaanderen, Personeel, HR Kader: De vier rollen van leiderschap
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/hr-kader/de-vier-rollen-van-leiderschap

Rosenberg B. Marshall, Deepak Chopra (2015). Non-violent Communication: A Language of Life. Puddle Dancer Press.

Prins Silvia (2019). Teamleiderschap als Ambacht: Gids voor het samenwerken met verschillen. Garant. p 93.

Saxena P. (2015). Johari window: An Effective Model for Improving Interpersonal Communication and Managerial Effectiveness, SIT Journal of Management Vol. 5. No. 2., December.

Shenton K. Andrew (2007). Viewing Information Needs through the Johari Window. Reference Service Review, Vol. 35 No. 3, Augustus p. 487-496.

Sorenson Susan (2013). How Employee Engagement Drives Growth. Gallup Business Journal.

Schmidt, W. H., & Tannenbaum, R. (1960). Management of differences. Harvard Business Review, 38(6), p.107–115.

Tannenbaum, R. & Schmidt, W. (1973). How to choose a leadership pattern. Harvard Business Review.

Vandendriessche, Filip & Jef Clement (2006). Leidinggeven zonder Bevelen: De outputmanager. Lannoo Campus,Scriptum.

Van der Loo H, Beks J.(2020). Psychologische Veiligheid: Zo vorm je een vrijmoedig Team, Boom Uitgevers Amsterdam.

Van Dijk Bert (2001). Beïnvloed Anderen, Begin bij Jezelf: Over gedrag en de roos van Leary. Thema.

Wilber Ken (2001). Zonder grenzen. Alphen a/d Rijn.