Blanchard K. & Bowles S. (2011). Gung Ho! How to motivate people in any organization. Hammersmith, London.

Brown Brené (2019). Durf te Leiden: De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. Levboeken.

Cohen M. Carl, Cohen L. Suzanne (2012). Lab Dynamics: Management and Leadership skills for scientist. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Collins Jim (2014). Good to Great: Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken… en andere niet. Bussines Contact.

Covey S. (2006). The Speed of Trust: The one thing that changes everything. Simon & Schuster.

Koch Arno (2019). Monozukuri Kata: Zes Sleutels voor World Class Performance. Makigami.

Vandendriessche Filip, Looten Han (2017). Leidinggeven Zonder Cijfers: Van input naar output. Lannoo Campus, Academic Service.

Prins Silvia (2019). Teamleiderschap als Ambacht: Gids voor het samenwerken met verschillen. Garant.