In 1992 verscheen het eerste boek van Daniel D. Ofman: “Bezieling en kwaliteiten in organisaties”. Hier volgt een samenvatting van de essentie.


Het kernkwadrant van Ofman beschrijft kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, en allergieën.

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als ernaar gevraagd wordt. Zo kan je bv. gezien worden als iemand die zeer creatief is, bijzonder geduldig of zeer besluitvaardig, enz. Iedereen heeft een aantal van deze kwaliteiten. Ze komen vanuit jouw kern en zijn daarmee meer nature (aangeboren) dan nurture (door opvoeding verkregen). Je kernkwaliteiten staan meestal dicht bij jouw waarden en talenten.

Andere voorbeelden: zorgvuldigheid, overtuigingskracht en behulpzaamheid.

Valkuilen

Je kernkwaliteit, maakt wezenlijk deel uit van wie je bent. Omdat je er goed in bent en bij voelt, pas je die veel toe, is het een automatisch gedrag, maar ga dat gedrag/talent ook vertonen in situaties waar het minder gepast is. Dit is een valkuil: automatisch en te veel gebruiken van je kernkwaliteit.

  • Zorgvuldigheid à pietluttigheid
  • Overtuigingskracht à opdringerigheid
  • Behulpzaamheid à bemoeizucht

Het is van belang om in te zien dat valkuilen voortkomen uit iets dat iemand goed kan, maar op dat moment té veel inzet. Hierdoor wordt een kwaliteit een ‘storende eigenschap’. Belangrijk is dat je dit kan zien als ‘gedrag’ van de persoon en dat dit dan niet meer samenvalt met de identiteit van de persoon.

We gebruiken dan geen of minder etiketten als: perfectionist, bemoeial, onbetrouwbaar, enz.

Uitdagingen

Een uitdaging is een te ontwikkelen kwaliteit, tegenovergesteld aan een kernkwaliteit. Deze kwaliteit helpt ons te voorkomen in onze valkuil terecht te komen.

Zo hebben de valkuilen in onze voorbeelden de volgende uitdagingen:

  • Zorgvuldig à pietluttigheid à losheid
  • Overtuigingskracht à opdringerig à geduld
  • Behulpzaamheid à bemoeizucht à loslaten

Allergieën

Net zoals een kernkwaliteit kan doorschieten in een valkuil, kan de uitdaging doorschieten en wordt dan een allergie. Dit is dan eveneens een ‘teveel van’.

Zoals hooikoorts ontstaat op het ogenblik dat je in aanraking komt met iets waar je niet tegen kunt, namelijk pollen in de lucht, heb je ook als persoon allergieën aan bepaalde gedragingen van mensen.


Vaak ben je allergisch voor mensen die de tegenovergestelde kwaliteit van jouw kernkwaliteit hebben. En dus iets dat jij mist. Alleen hebben ze daar een teveel van en zitten ze in hun valkuil. Het identificeren van een allergie is een kans op ontwikkeling. Je breidt je gedragsalternatieven uit en zo kom je vrijer te staan van je automatisch gedrag.