Ik beëindig de groepssessies in het traject ‘Leidinggeven’ graag met het model van de ‘Kernkwaliteiten’ van Ofman. Het is een mooie manier om het traject af te ronden. Kernkwaliteiten brengen je als leidinggevende terug bij jouw ‘essentie’ en naar de manier waarop je in verbinding gaat met anderen.

Het is een heldere en toegankelijke methode die je kan gebruiken om:

  • Jezelf beter te leren kennen en begrijpen.
  • De samenwerking binnen jouw team te verbeteren.
  • Conflicten met anderen te analyseren.
  • De dynamiek tussen irritatie en eigen kernkwaliteiten beter te begrijpen.
  • Conflicten te analyseren in de voorbereiding van een conflicthanteringsgesprek.
  •  Een functioneringsgesprek voor te bereiden.
  • Een zelfonderzoek te doen en een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen.