De Veiligheidsraad besliste woensdag 14 april 2020 dat bewoners van zorginstellingen opnieuw bezoek mogen ontvangen. De maatregel overleefde de avond niet: binnen het uur sabelde de zorgsector het idee neer. Niemand had eraan gedacht om hen te vragen of ze zo’n bezoekrecht zagen zitten.”

De Morgen, 15 april 2020

Dit voorbeeld brengt ons bij ons thema: in welke mate moeten medewerkers inspraak hebben in de beslissingen die het beleid neemt?

De management-trechter reikt ons hier een eerste leidraad aan. Evenwel niet alle beslissingen kunnen a.d.h.v. de management-trechter genomen worden, daarom gaan we hier dieper op in.

Het uitgangspunt is dat de mate waarin de leidinggevende zijn medewerkers laat participeren in de besluitvorming afhankelijk is van het soort probleem en de impact waarover een beslissing moet vallen. De volgende vragen helpen om hierin een keuze te maken.