Wat is dat eigenlijk ‘leiden’?

Het werkwoord ‘leiden’ heeft veel betekenissen in ons taalgebruik:

  • richting geven aan
  • de leiding hebben over iets; = besturen: een vergadering leiden, tot gids dienen
  • de voorste zijn in een wedstrijd

In deze cursus staat ‘leiden’ voor ‘richting geven aan’.

Waar geef je ‘leiding’ aan?

Je bent in eerste instantie leider over jezelf: je persoonlijk leiderschap. Jij bepaalt hoe je vorm geeft aan je leven, je loopbaan, je ontwikkeling enz. De manier waarop je dit doet, zal model staan voor hoe je leiding geeft aan anderen. Leiderschap start met ‘zelfbewustzijn’.

Jij en jouw leiderschap?

Je bewust zijn van je eigen kwaliteiten, zwaktes, stijl en persoonlijkheid bepaalt aanzienlijk hoe je omgaat met anderen. Door zelfbewust te zijn kan je de omstandigheden en mogelijke groepssfeer bewust beïnvloeden.

Het tegenovergestelde is ook waar: je niet bewust zijn van je eigen ‘bagage’ kan ongewenste resultaten met zich mee brengen.
Je meest efficiënte leiderschaps-tool is jezelf. Reflecteer over je effect op anderen. Vraag anderen om open en eerlijke feedback en luister naar zowel de positieve als negatieve punten van anderen over je stijl en manier van werken. Neem de opportuniteit om meer over jezelf te leren om zo beter leiding te kunnen bieden aan anderen.

Deze cursus gaat over leidinggeven aan anderen binnen een organisatie.