Als leidinggevende is een duidelijke en verbindende communicatiestijl essentieel.
Hierbij gebruiken we als basis het model van Geweldloze Communicatie volgens Marshall Rosenberg (1999).

Bij elk gesprek hebben we 3 keuzemogelijkheden:

  1. Ik kies ervoor om mezelf te uiten
  2. Ik kies ervoor om naar de ander te luisteren
  3. Ik kies ervoor te wachten en in mezelf te onderzoeken wat ik nodig heb: zelf-empathie.

In het kiezen voor de laatste optie ligt de basis van effectieve communicatie. Dit is   een voorwaarde voor uitmuntend leiderschap: voor jezelf een duidelijk beeld vormen van wat je wilt bereiken en waarom.

In dat waarom schuilt veel. Door jezelf in vraag te durven stellen kan je meteen ook een helder en duidelijk antwoord geven wanneer een medewerker dezelfde vraag aan jou stelt.
Wanneer medewerkers weten welk nut iets heeft en aan welke behoefte van jou of van de organisatie ze bijdragen, voelen ze zich veel gemotiveerder dan wanneer ze van binnen denken dat iets ‘zinloos’ is.

Verbindende communicatie vertrekt vanuit ‘zelfonderzoek’ en ‘zelf-empathie’, voor we ons richten tot de ander. Daar gaan we nu dieper op in.