Inleiding

Ruim dertig jaar begeleid ik ‘leidinggevenden’ met hart en ziel in leiderschapstrajecten. Leren en ontwikkelen zijn voor mij belangrijke waarden. Als een leidinggevende een betere leidinggevende wordt, dan profiteert heel de samenleving hiervan.

Het werk verloopt effectiever en efficiënter en er is meer aandacht voor de medewerker als mens. Net daar gaat het bij velen van ons precies over: worden we gezien, gehoord, erkend. Hebben we een zinvolle bijdrage op ons werk en een plaats in deze samenleving? Medewerkers worden gelukkiger en dragen dit uit naar hun familie, hun kinderen,…

Op deze manier hoop ik om zo een bijdrage te leveren aan een meer leefbare wereld met aandacht respect en liefde voor elkaar. We leven in een maatschappij met te grote focus op ‘eigenbelang’. Een belangrijk gevolg hiervan is dat er veel eenzaamheid in onze samenleving is.

In mijn werk wil ik bijdragen aan de voor mij noodzakelijke paradigmashift die van ‘ik’ naar ‘wij’ moet gaan.

De subtitel ‘op weg naar dienend leiderschap’ is een uitnodiging om leiding te geven vanuit ‘dienstbaarheid’ en dus niet vanuit persoonlijk belang. In het boek refereer ik hier verder niet naar. Het is de ‘mindset’, de ‘attitude’ van waaruit ik leiders wil uitnodigen om hun functie te vervullen. 

 Wat is de bedoeling van dit boek?

Ik ben een trainer en coach in hart en ziel. Onze manier van werken in ‘Assess’ is voornamelijk gebaseerd op ‘ervaringsgericht leren’. Het is in de training zelf dat inzichten worden opgedaan en dat de transformatie gebeurt. Binnen trainingen streven we een goede mix na tussen oefeningen/ervaring en theorie. Het zwakkere broertje was al deze jaren een stevig onderbouwde documentatie. Met dit boek wil ik hieraan tegemoetkomen. 

De lock-down van de coronapandemie bracht plots ruimte en tijd. Alle trainingen en opdrachten werden geannuleerd. Ik heb van deze tijd dankbaar gebruik gemaakt om deze documentatie samen te brengen.  Dit werk is bedoeld als ondersteuning en aanvulling van de leiderschapstrajecten die Assess verzorgt in meerdere organisaties. 

Voor een goed begrip!

Overal waar ‘hij’ of een andere mannelijke afgeleide staat, moet je dat ook als zij of in de vrouwelijke vorm lezen.

Hoe is het boek opgebouwd?

De volgorde van de modules in dit boek is de volgorde waarin de verschillende thema’s in de training aan bod komen.

De laatste module: ‘kernkwaliteiten’ is een heel fijn concept om met een leergroep af te sluiten. De groep is dan 4 of 6 dagen met elkaar op pad geweest en geeft elkaar via dit concept feedback in een spelvorm.  

Hoe maakte ik een keuze van theorieën en concepten?

Bij de keuze van concepten baseerde ik mij voornamelijk op de mate waarin een concept:

  • inzicht geeft in menselijke dynamieken
  • praktisch bruikbaar is
  • evidence based is (voor zover mogelijk).

Concepten worden niet aangeboden als ‘waarheden’, wel als een ‘bril’ een ‘kader’ waardoor je naar de realiteit kan kijken. Ik wil vooral cursisten stimuleren om kritisch te denken, te experimenteren en hun eigen waarheid te vinden.

 

 

Cursus Content

Expand All