Organisatie ontwikkeling

 • Steken we energie om onze cliënt te helpen of steken we energie in het vechten met elkaar?
 • Moet ik mijn baas bevechten of helpt hij?
 • Ondersteunen stafdiensten ons of maken ze ons het werk onmogelijk?
 • Heet de vijand concurrent A of afdeling X?
 • Wil ik bij deze organisatie oud worden?
 • Voel ik me gewaardeerd of beknot?

Individuele conflicten hebben meestal systemische oorzaken. Samen zoeken we ze op en maken ze bespreekbaar. Verandering en groei is vaak moeilijk. Wij zijn graag een partner om dit proces te faciliteren.

Een organisatie is een levend systeem, ontwikkelt zich, groeit en verandert, onbewust of gekozen.

Daarbij vertrekken wij niet van vaststaande producten en concepten, wij ondersteunen je bij het zelf ontwikkelen van systemen en processen die je bedrijfs- en je maatschappelijk doel helpen realiseren.

Onze aanpak is heel sterk participatief: wij gaan er steeds van uit dat de nodige kennis in de organisatie aanwezig is.

Onze bijdrage bestaat er dan in de juiste mensen op het juiste moment samen te brengen en een leercontext te creëren waarin nieuwe systemen ontwikkeld kunnen worden.

Deze aanpak vergemakkelijkt de implementatie en verhoogt de acceptatie van nieuwe systemen en werkmethodes.

Enkele voorbeelden:

 • Ontwikkeling van een personeelsevaluatiesysteem met de VRT
 • Introductie van functioneringsgesprekken met De Lijn
 • Vernieuwing van het potentieelbeoordelingssysteem gebaseerd op competenties met KBC Verzekeringen
 • Ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en missie en van een strategisch en operationeel plan met de Antwerpse musea
 • Begeleiding van de ICT-afdeling van KBC Verzekeringen bij een ingrijpende reorganisatie
 • Begeleiding bij de invoering van projectwerking in de organisatie bij Niko
 • Change traject met het directieteam Don Bosco Haacht TSO/BSO