Individuele coaching

Een Assess-coach is een spiegel voor jou. Wil je jezelf in haar/zijn ogen ontmoeten? Wil je effect op je leven en je werk? Dat is wat je van ons mag verwachten.

Werken met een coach is nuttig om verschillende redenen, zoals: het verwerven van nieuwe competenties, steun bij het inwerken in een nieuwe functie of opdracht, het optimaliseren van de eigen communicatiestijl,  optimaliseren van de eigen stijl van leidinggeven, ondersteuning bij het doorvoeren van een veranderingsproces,  het voorbereiden van een belangrijke presentatie, …

We werken steeds vanuit de concrete werksituatie van de coachee. Opdrachten, activiteiten, projecten waar hij of zij mee bezig is, worden als leermateriaal gebruikt. Wij stimuleren de gecoachte om opgedane inzichten, ervaringen, tips meteen in de praktijk om te zetten.

Een typisch coachingstraject bij Assess bestaat uit:

  1. De intake,
  2. De eigenlijke coachingssessies,
  3. De nazorg.

Een doorsnee coachingstraject bij Assess bestaat uit een vijftal sessies, intake inbegrepen, gespreid over een aantal maanden. Elke sessie duurt ongeveer twee uur.

Met behulp van gerichte acties (gesprekken, oefeningen, informatie, vragenlijsten…) leert de gecoachte zichzelf beter kennen en groeit zijn / haar zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Die ontwikkeling leidt tot concrete acties op de werkplek en, in de meeste gevallen, tot blijvende en zichtbare verbetering in het functioneren.

Tussen de gesprekken kan de gecoachte ook opdrachten krijgen: lectuur, video-opname maken en / of bekijken, feedback vragen, …

 

Het succes van een coachingstraject is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de bereidheid van de gecoachte om te leren via confronteren en experimenteren;
  • de relatie van vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen ons als coach en de gecoachte;
  • de betrokkenheid en het engagement van de opdrachtgever van het traject om als interne coach het leerproces verder te begeleiden en stimuleren.

Tijdens het traject bespreken wij daarom met de opdrachtgever hoe wij elkaar daarin kunnen ondersteunen.

De precieze planning en aanpak worden bepaald door het doel dat de coachee wil bereiken en de ruimte die de organisatie biedt om daarmee aan het werk te gaan.