Opstellingen

Opstellingen zijn de ideale methode om vragen of situaties te exploreren, waarop de ratio geen afdoende antwoord vindt.

Met behulp van de techniek van systeem- of traumaopstellingen maken we verborgen en dieper liggende patronen en dynamieken in een individu, relatie, groep, organisatie of familie zichtbaar door de betrokken personen of items in een ruimte ‘op te stellen’. De opstelling kan je inzicht geven in wat nodig is om in beweging te komen en vervolgens je uitwegen aanreiken om je los te maken uit aanwezige verstrikkingen en zo terug tot harmonie in de verbinding met jezelf en anderen te komen. Dit is geen ‘one shot’ maar een persoonlijk ontwikkelingsproces, waarin je met elke opstelling innerlijk één stapje vooruit zet.

Foto: Goedele Miseur

Assess organiseert opstellingsworkshops. Volgende is op zaterdag 15 december van 13u30  tot 17u30.

In deze workshops brengen we mensen samen die met vragen, thema´s en knopen zitten op allerlei vlak. Je bent bereid deze thema´s met elkaar te delen, elkaar een veilige omgeving te bieden om deze thema´s te verkennen en een stap vooruit te zetten op je persoonlijk pad.

  • Het gevoel ergens in vast te zitten op het vlak van werk, relatie, kinderen, familie, gezondheid, rouw, …
  • Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet, …
  • Negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf
  • Burn-out, stress of overspannen zijn

Deelname op 2 manieren

Je kan op 2 manieren deelnemen aan de workshop:

  • Als vraag-aanbrenger: je wil graag zelf een vraag opstellen.
  • Als deelnemer: je brengt geen eigen vraag in maar wil het graag mee Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt om mee in een opstelling te gaan staan als ‘representant’. Dit is altijd volledig vrijwillig.

De ervaring leert dat deelnemen aan de opstelling van iemand anders ook leerzaam en heilzaam kan zijn voor je eigen thematiek.

Bijdrage: 2 tarieven

  • Je wil een eigen vraag opgesteld zien: 80 €
  • Je wil enkel deelnemer zijn (en mogelijk representant): 40 €.

Betalen kan je op de dag zelf.

Begeleiding: Mieke Van den Bossche
Vaste representanten: Jeroen De Rycker en Michel Clerinx

Waar: Blommerenbos, kantoor van Assess en Intoflow

Een opstelling kan ook individueel en binnen een organisatie met een team. Meer info op vraag.